Jurysamenstelling 2010

De samenstelling van de jury voor de Libris Literatuur Prijs 2010 is als volgt:

- Dhr. Hans Wijers, voorzitter Raad van Bestuur AkzoNobel (voorzitter)
- Dhr. Joris Gerits, emeritus-hoogleraar van de Universiteit Antwerpen, faculteit Letteren en Wijsbegeerte, departement Letterkunde
- Mw. Joke J. Hermsen, auteur en filosoof
- Mw. Susan Smit, auteur, literair criticus en columnist
- Mw. Aleid Truijens, auteur, literair criticus en columnist bij de Volkskrant

De voorzitter komt uit een maatschappelijke sector buiten de literatuur. De overige vier leden zijn werkzaam als literatuurwetenschap­per, criticus en/of auteur.

De voorzitter

Hans Wijers is voorzitter van de Raad van Bestuur van AkzoNobel. Daarnaast is hij onder anderen non-executive director bij Royal Dutch Shell. Tevens is hij voorzitter van het Oranjefonds en lid van de raad van commissarissen van het Concertgebouw.