FAQ

FAQ

Welke boeken doen mee aan de Libris Literatuur Prijs?
Voor de Libris Literatuur Prijs komen alleen nieuw verschenen Nederlandstalige literaire romans voor volwassenen in aanmerking. Herdrukken en herziene uitgaven (eventueel ook onder een andere titel) komen niet voor de prijs in aanmerking. Tekeningen, foto’s en andere, onder meer aan computeranimatie ontleende, beelden in het boek zijn toegestaan, mits de tekst dominant is, het beeld ondersteunend aan de tekst en geen eigenstandige verhaallijn vormt.
Het boek moet uitgegeven zijn door een professionele uitgeverij, dat wil zeggen een uitgeverij die een aanbieding aan de boekhandel verzorgt, de gebruikelijke leveringsvoorwaarden hanteert, minstens één keer per jaar een fondslijst opstelt en over een professionele en onafhankelijke redactie beschikt.De boeken die beoordeeld worden zijn steevast de boeken die in het jaar ervoor verschenen zijn, dus van 1 januari t/m 31 december. 

Kan ik mijn boek inzenden voor de Libris Literatuur Prijs?
Alleen uw uitgever kan een deelnamereglement en -formulier aanvragen bij de Stichting Literatuur Prijs.

Hoe kom ik aan het deelnamereglement en –formulieren voor de Libris Literatuur Prijs?
Uitsluitend uitgevers kunnen dit aanvragen via een mail naar jnijhof@librisprijs.nl

Tot wanneer kunnen boeken dit jaar worden aangemeld of ingestuurd?
Boeken die voldoen aan het reglement dienen binnen één maand na hun verschijnen in zesvoud in het bezit te zijn gesteld van de secretaris. Boeken die verschijnen in de maand december dienen nog diezelfde maand in zesvoud te worden ingezonden, aangezien 15 december geldt als uiterste datum waarop titels voor de Libris Literatuur Prijs binnen moeten zijn op het secretariaat. Alle in te zenden boeken dienen door de uitgever door middel van de daartoe beschikbare deelname-formulieren uiterlijk op 15 april bij de secretaris te worden aangemeld dan wel binnen een week na toesturen deelname-informatie. Boeken waarvan op een later tijdstip in het jaar tot publicatie wordt besloten, kunnen alsnog op deze wijze worden aangemeld, echter niet later dan op 1 oktober.

Kunt u mij informatie toesturen over de genomineerde schrijvers en boeken?
De Stichting Literatuur Prijs verzorgt alleen de persinformatie van de jury en over de organisatie van de Prijs. Voor informatie over de auteurs kunt u zich wenden tot de uitgevers.

Kan ik via u de genomineerde titels bestellen?
Alle titels zijn verkrijgbaar via de reguliere boekhandels, libris.nl en andere boekverkopers.

Waarom gebruikt u steevast drie woorden Libris Literatuur Prijs en niet Libris Literatuurprijs? Dat is toch een taalfout?
De naam Libris Literatuur Prijs is geen ’taalfout’, omdat het hier een eigennaam betreft. Eigennamen ontttrekken zich aan de spellingsregels zoals vastgelegd in het Groene Boekje. Zo bestaat nu ook het Rijks Museum in Amsterdam.
Het is niet de literatuurprijs van Libris en de naam van de organiserende stichting is ook niet Literatuurprijs. De prijs wordt uitgeloofd door de onafhankelijke en los van Libris staande Stichting Literatuur Prijs. De boekhandelsketen Libris is de sponsor en mag daardoor haar naam koppelen aan de prijs van die Stichting.

Winnaar 2025

Shortlist 2025

Longlist 2025

archief